Læs højt på stemningsfulde steder

29.04.24
Når vi læser højt på stemningsfulde steder, forstærker vi noget af det, der sker i bogens handling.

Vores erfaring er, at denne form for højtlæsning skærper børnenes opmærksomhed på det, der læses højt, og hjælper til at fastholde børnene i læseoplevelsen. Højtlæsningerne giver os en fælles oplevelse, hvor vi lytter til historien, oplever omgivelserne og bliver berørt af hinandens reaktioner på fortællingen. Det kan være både grin eller alvorlige miner. Find inspiration på bibliotekernes sprog og læsespor

https://www.laesesporet.dk/Stedsspecifik-hoejtlaesning-foraeldre