Er du studerende eller på ungdomsuddannelse?

Skal du skrive opgave eller er du bare nysgerrig? På biblioteket kan du finde fagligt materiale til din opgave eller det emne, du er interesseret i. Bibliotekspersonalet hjælper gerne.

Er du studerende eller på ungdomsuddannelse?

Skal du skrive opgave, eller er du bare nysgerrig?

Ring, skriv eller kom ind på biblioteket med dit emne. Vi har bøger om mange emner og kan skaffe de materialer, vi ikke har selv har.

Digitalt er der også gode muligheder, når der skal søges faglige artikler, eller der skal skaffes overblik over et emne:

 

Oversigts-artikler

Faktalink

www.faktalink.dk

Faktalink er et elektronisk tidsskrift med gode oversigtsartikler på alment/gymnasialt niveau. Her findes gode oversigtsartikler, og der er omfattende kildehenvisninger og originalkilder.

(Adgang med Uni-login eller biblioteks-login)

 

Lex.dk

www.lex.dk

På Lex.dk har du fri adgang til artiklerne i en række specialværker, som dækker bredt, f. eks ”Nordisk mytologi”, ”Symbolleksikon”, ”Danmarkshistorien”, og” Dansk Litteraturs historie”.

Lex.dk rummer en stor mængde artikler, der alle er skrevet og verificeret af førende danske fageksperter.

Lex.dk består af flg. opslagsværker:

Søg på tværs i alle opslagsværker på én gang – eller vælg det værk, du ønsker at søge i.

(Fri adgang)

 

Faglige artikler, forskellige emner

Bibliotek.dk

www.bibliotek.dk

På Bibliotek.dk bruger du samme login og kode, som du bruger på dit lokale folkebibliotek. De opslag, der linker direkte til internet, kræver dog ikke login.

I Bibliotek.dk kan du, foruden at bestille fysiske materialer til afhentning på biblioteket, også for artiklers vedkommende vælge at få artikler sendt direkte til din e-mail, hvis muligheden "Digital Artikelservice" viser sig ved bestilling.

Hvis der henvises til Infomedia, skal Infomedia.dk åbnes med Uni-login, og artiklen søges frem der.

(Fri adgang til søgning og til artikler med direkte internetadgang. Adgang med samme biblioteks-login, som du bruger til dit lokale folkebibliotek, til bestilling af fysiske materialer og til "Digital artikelservice").

 

Infomedia

www.infomedia.dk

Infomedia er en stor artikel-base, som i sit Mediearkiv giver adgang til over 40 millioner artikler i danske aviser og fagtidsskrifter samt via disses net-udgaver. Det er dog ikke alle artiklerne, der kan ses og bruges i fuld udgave.

(Adgang med Uni-login eller fra bibliotekets pc’er)

 

Tidsskrift.dk

www.tidsskrift.dk

Indeholder mange danske faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter og årbøger, som er tilgængelige for alle.

Tidsskrift.dk er Det Kgl. Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige og kulturelle artikler i digital fuldtekst.

(Fri adgang)

 

 

Directory of Open Access Journals

www.doaj.org

fra Lund Universitet er en rigtig god kilde til udenlandske - og danske - tidsskrift-artikler. DOAJ indeholder mere end 14.000 tidsskrifter indeholdende ca. 4,4 mio artikler fra 130 lande.

Der er fri adgang, og man kan vælge at oprette en gratis profil, men det er ikke nødvendigt for at bruge artiklerne.

(Fri adgang)

 

Den danske Forskningsdatabase

www.forskningsdatabasen.dk

Går i luften i ny udgave i marts 2024.

Dansk portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner.  Indeholder forskningspublikationer, bl.a. videnskabelige artikler og phd. -afhandlinger inden for både humaniora og naturvidenskab

(Fri adgang)

 

Videnskab, faglige artikler

Videnskab.dk

www.videnskab.dk

Sidste nyt fra Videnskabens verden. Populær formidling af viden og videnskab fra forskere i Danmark, f.eks sidste nyt indenfor kræft- og vaccineforskning. 

(Fri adgang)

 

Litteratur, faglige artikler

Arkiv for dansk litteratur

 www.adl.dk          

er en litteraturhistorisk, fri samling med udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.

Her får man adgang til både teksterne og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.  

(Fri adgang)

 

Forfatterweb

www.forfatterweb.dk

Forfatterweb er et elektronisk, illustreret forfatterleksikon med inspirerende og informative artikler om danske og udenlandske forfattere.

(Adgang med Uni-login eller biblioteks-login)

 

Litteratursiden.dk

www.litteratursiden.dk

Litteratursiden er bibliotekernes skattekiste for dig, der gerne vil vide mere om litteratur og forfattere. Her findes bl.a. anmeldelser, litteraturanalyser fra forskellige perioder, temaer og forfatterportrætter.

(Fri adgang)

 

Historie, faglige artikler

Danmarkshistorien.dk

www.danmarkshistorien.dk 

 Kvalificeret viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag, udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.
Indholdet udvides løbende og består p.t. af:

  •  fremstilling af Danmarks historie fra oldtiden til i dag, opdelt i kapitler
     
  • leksikon med emner, personer og begivenheder med ca. 300 opslag
     
  • kildesamling med ca. 400 kilder (tekst, lyd og billede)
     
  • interaktiv tidslinje

(Fri adgang)

 

Fagbøger

E-reolen

www.ereolen.dk

E-reolen tilbyder også e-fagbøger.

(Adgang med biblioteks-login)

 

Statistik

Danmarks Statistik

www.dst.dk

Alle samfundets statistiske oplysninger til brug for forskning, undervisning, administration m.v., tilgængelig og gratis for alle døgnet rundt.

Opdatering sker med de nyeste oplysninger i detaljeret form hver dag klokken 9.30. Statistikken kan præsenteres på forskellige måder (tabeller, diagrammer, landkort) og overføres til andre programmer for videre bearbejdning. 

(Fri adgang)

 

Politik

Folketinget.dk

www.ft.dk

information om Folketingets medlemmer, udvalgene, partierne, arbejdet, Grundloven, valg m.m.

Partiprogrammer kan findes på Digitale samlinger på Det kongelige Biblioteks hjemmeside

(Fri adgang)

 

Gamle aviser og fotos mm

Mediestream

www.mediestream.dk

Det Kongelige Bibliotek i Aarhus scanner i disse år alle de danske aviser og gør dem tilgængelige på nettet.

Hjemmefra kan du læse og søge i en lang række aviser, der er udgivet før januar 1924 og fri af ophavsret.

Fra bibliotekets publikums-pcér er der adgang til mange aviser udgivet indtil 2004. Der er desuden adgang til gamle reklamefilm.

Ved søgning er det nemmeste at krydse af, at man kun vil søge i ”det man har adgang til” – uanset, om man søger hjemmefra eller fra biblioteket.

(Fri adgang til aviser udgivet før 1924. Adgang fra bibliotekets publikums-pc til aviser udgivet til og med 2004)

 

Digitale samlinger på Det kongelige Biblioteks hjemmeside

http://www5.kb.dk/editions/any/2009/jul/editions/da/

giver adgang til en række materialer i digitaliseret form.

For eksempel finder du her danske politiske partiers parti-progammer, gamle billeder og geografiske kort samt meget mere.

 Det er ikke nødvendigt at logge sig på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside for at bruge tilbuddet.

(Fri adgang)

 

Husk, for at bruge biblioteks-login, som er cpr-nummer + kode, skal du være registreret som låner på Jammerbugt Bibliotekerne.

God fornøjelse.