Oprettelse med NemId

Så kan du oprette dig uden personlig fremmøde på biblioteksfremmøde

Indmeldelse

3. Indmeldelse foregår ved personlig henvendelse på biblioteket. Medbring sundhedskort. Ved registrering med e-mailadresse og/eller mobilnummer sendes reserveringsmeddelelser og 1. hjemkaldelser, samt påmindelser inden afleveringsfristen på mail / sms.

Det er nu også muligt at oprette sig som bruger via NemId

https://www.jammerbugtbibliotekerne.dk/registration

Vælg ny bruger nemID

Her midt i januar 2022 er der problemer med at bruge muligheden - ring evt til biblioteket i bemandet åbningstid. Der arbejdes på en landsdækkende løsning