Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
I Bibliotek.dk kan man se hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det meste af det.

Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.
Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek du har valgt.

Bibliotek.dk er som hovedregel åben døgnet rundt alle dage.