Faktalink

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Elektroniske artikler om en lang række af tidens aktuelle emner. Her får du introduktion, uddybende information og henvisninger til litteratur.Faktalink er et elektronisk tidsskrift.

Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere om et givent emne.
Kendetegnende for FaktaLink er, at der sker både en bearbejdning og en vurdering af de informationer og den litteratur der er tilgængelig om emnet.

Bor du i Jammerbugt Kommune, og er du indmeldt låner med pinkode på et af bibliotekerne i Jammerbugt Kommune, har du fri adgang hjemmefra til denne service.