Indmeld dit barn

For at blive låner på Jammerbugtbibliotekerne skal man, når man er under 18 år, have tilladelse fra en forælder.

Indmeld dit barn på biblioteket

Du kan indmelde dit barn som låner ved personligt fremmøde på bibliotekerne eller ved at kontakte biblioteket telefonisk. Ved indmeldelse af dit barn accepterer du at være ansvarlig i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Hvis dit barn kommer på biblioteket uden en forælder, kan vi lave et lånerkort, hvis barnet medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket, hvor forældrene står som de ansvarlige i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Indmeld dit barn digitalt via mit.dk

Ønsker du som forælder at indmelde dit barn digitalt, kan du enten hente Appen: mit.dk i din App Store eller bruge din computer og logge ind via hjemmesiden mit.dk. Du skal logge på med din egen profil med enten NemID eller MitID, vælg ”Send besked” og vælg Jammerbugt Kommune som modtager. 

Som emne skriver du ”Indmeldelse af barn på biblioteket” og i tekstfeltet skriver du barnets navn, cpr. nummer, den pinkode du ønsker til barnet (4 tal), samt det mobilnummer og mailadresse, du ønsker at benytte til at modtage beskeder fra biblioteket.

Ved at indmelde dit barn digitalt giver du samtidig samtykke til, du er ansvarlig for dit barn i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Unge mellem 15 og 18 år kan få adgang til selvbetjent bibliotek, med forældres / værges underskrift. Blanketter hertil findes:

  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner op til 18 år uden adgang til det ubetjente bibliotek  
  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner mellem 15-18 år med adgang til det ubetjente bibliotek

 

Takster for børn

Glemmer man at aflevere sin bøger og andre materialer til tiden, så er der følgende bødetakster for børn og unge under 18 år:

Børne bødetakster:

  • Regning 50,00 kr.