Indmeld dit barn

For at blive låner på Jammerbugtbibliotekerne skal man, når man er under 18 år, have en underskrift fra en forælder.

Indmeld dit barn med blanket på biblioteket

Du kan indmelde dit barn som låner ved personligt fremmøde på bibliotekerne. I så fald skal du have en indmeldelsesblanket fra biblioteket. Den skal udfyldes og underskrives af en forælder, da forældrene står som de ansvarlige i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Når du har udfyldt indmeldingsblanketten, afleverer du den hos en af bibliotekarerne ved skranken. De laver et lånerkort til dit barn, hvis I ønsker det, kan sundhedskort også bruges som lånerkort.

Indmeld dit barn digitalt

Ønsker du som forælder at indmelde dit barn digitalt, skal du logge på din egen e-Boks, vælg ”skriv ny post” og vælg Jammerbugt Kommune som modtager.

Som emne skriver du ”Indmeldelse af barn på biblioteket” og i tekstfeltet skriver du barnets navn, cpr. nummer, den pinkode du ønsker til barnet (4 tal), samt det mobilnummer og mailadresse, du ønsker at benytte til at modtage beskeder fra biblioteket.

Ved at indmelde dit barn digitalt giver du samtidig samtykke til, du er ansvarlig for dit barn i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Unge mellem 15 og 18 år kan få adgang til selvbetjent bibliotek, med forældres / værges underskrift. Blanketter hertil findes:

  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner op til 18 år uden adgang til det ubetjente bibliotek  
  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner mellem 15-18 år med adgang til det ubetjente bibliotek

 

Takster for børn

Glemmer man at aflevere sin bøger og andre materialer til tiden, så er der følgende bødetakster for børn og unge under 18 år:

Børne bødetakster:

  • Regning 50,00 kr.