Indmeld dit barn

For at blive låner på Jammerbugtbibliotekerne skal man, når man er under 18 år, have en indmeldingsblanket fra bibliotekerne. Den skal udfyldes og underskrives af en af dine forældre, da forældrene står som de ansvarlige i tilfælde af bortkomne materialer og medfølgende erstatningskrav.

Når du har udfyldt indmeldingsblanketten, afleverer du den hos en af bibliotekarerne ved skranken. De laver et et lånerkort til dig, du kan også blive registreret med dit sygesikringskort, det bestemmer du selv sammen med dine forældre.

Derefter kan du låne alt det du har lyst til!

 

Unge mellem 15 og 18 år kan få adgang til selvbetjent bibliotek, med forældres / værges underskrift. Blanketter hertil findes:

  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner op til 18 år uden adgang til det ubetjente bibliotek  
  • Indmeldelsesblanket til oprettelse af låner mellem 15-18 år med adgang til det ubetjente bibliotek

 

Takster for børn

Glemmer man at aflevere sin bøger og andre materialer til tiden, så er der følgende bødetakster for børn og unge under 18 år:

Børne bødetakster:

  • 1. hjemkaldelse 10,00 kr.
  • 2. hjemkaldelse 20,00 kr.
  • Regning 50,00 kr.