trap danmark

Trap Danmark

Adgang
Fri adgang
Digital adgang til Trap Danmark 6. udgave, der beskriver dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv suppleret med indhold fra Trap Danmarks samarbejdspartnere.

Første lancering indeholder beskrivelser for 15 kommuner, som beriges med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Trap Danmarks samarbejdspartnere: Danske Runeindskrifter (Nationalmuseet), Kalkmalerier i danske kirker (Nationalmuseet), Weilbachs Kunstnerleksikon (Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Bibliotek), Kunstindeks Danmark (Slots- og Kulturstyrelsen), Slotte og ejendomme (Slots- og Kulturstyrelsen), Købstadsprospekter (Rigsarkivet) og Nationalmuseets og Det Kgl. Biblioteks mange billedsamlinger - ligesom Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering leverer landkort til løsningen.

De første 15 kommuner, der er tilgængelige på trap.lex.dk, er FredensborgGribskovHalsnæsHelsingørHørsholmJammerbugtLæsøMariagerfjordMorsøNorddjursRandersSyddjursThistedVesthimmerland og Aalborg

Resten af landets kommuner vil blive løbende tilføjet, så alle 98 kommuner er online med udgangen af 2021. Fra forsiden af trap.lex.dk kan indholdet tilgåes via en kort-indgang, en kategori-indgang og en søgefunktion. 

Viden bliver stillet gratis til rådighed digitalt for alle takket være fondene, der finansierer udgivelsen af Trap Danmark 6. udgave.

God fornøjelse med at opdage Danmark - online.