Den Kulturelle Rygsæk

For 5. klasser

 

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget har bevilget penge til i samarbejde med Børne- og Familieudvalget at kunne tilbyde en Kulturel Rygsæk til eleverne i Jammerbugt Kommunes folkeskoler. Den Kulturelle Rygsæk er et unikt tilbud, som skal sikre, at alle elever oplever inspirerende møder med kunst og kultur i løbet af deres skoletid. Den Kulturelle Rygsæk er en del af Jammerbugt Kommune som Danmarks bedste Fritidskommune og den er iværksat for at give kommunens børn og unge bedre mulighed for at tage kunst og kultur med som en aktiv del af deres fritidsliv. En kulturel Rygsæk skal forstås i overført betydning som en positiv kulturel bagage/viden/erfaring, som det enkelte barn har med sig ud i livet og forhåbentlig selv kan og har lyst til at udbygge.

I løbet af skolegangen vil den enkelte elev stifte bekendtskab med seks forskellige kunstarter; scenekunst, klassisk musik, litteratur, rytmisk musik, billedkunst og arkitektur. I det kommende forår samarbejdes der med Jammerbugt Bibliotekerne, Aalborg Symfoniorkester samt Kunsten og Utzon Center i Aalborg.

5. KLASSE

Jammerbugt Bibliotekerne tilbyder en genre-gennemgang og et forfatterforedrag med forfatteren Nicole Boyle Rødtnes, der står bag populære børnebøger og dermed opnår børnene en bevidsthed om, hvad en forfatter er. Det giver også børnene mulighed for at få læst bøger, som de måske ikke selv ville have valgt og derved får de udvidet deres horisont.

Genre-gennemgang:

Biblioteket står for at lave en genre-gennemgang, da bøgerne dækker over mange forskellige genrer lige fra fantasy til gys og superhelte.

Forfatterforedrag:

Nicole Boyle Rødtnes fortæller om hendes forfatterskab og om hvordan hun kom i gang med at skrive. Bagefter er der tid til spørgsmål. De bedste spørgsmål får en bogpræmie. Til slut er der autograf-signering. Pga. Corona-situationen er Den Kulturelle Rygsæk lidt anderledes i år. Genregennemgangen er blevet digital og kan bruges i fjernundervisningen og det samme bliver forfatterforedraget med Nicole Boyle Rødtnes.

Fakta

Den Kulturelle Rygsæk er et projektsamarbejde mellem Jammerbugt Kommunes kulturinstitutioner: Jammerbugt Kulturskole, Jammerbugt Bibliotekerne, kommunens skoler samt Børne- og Familieforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Den Kulturelle Rygsæk er finansieret af Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune og er en del af Jammerbugt Kommune som bedste Fritidskommune. Nogle tilbud kommer ud på skolerne, i andre inviteres eleverne på besøg på kunstinstitutionerne. Der er koblet undervisningsmateriale til alle tilbuddene og der er sørget for transport af eleverne. Det er obligatorisk for skolerne at deltage i Den Kulturelle Rygsæk.

Den kulturelle rygsæk - for at se hele programmet