baz

BazART

Adgang
Adgang hjemmefra
Webkatalog over internationale kunstnere, herunder kunstnere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, og ønsker at udbrede kendskabet til kunstnere, foredragsholdere, m.m., som repræsenterer en flerkulturel identitet.

BazART.dk indeholder profiler og anbefalinger.

Profilerne indeholder primært oplysninger fra kunstnerne selv, mens anbefalingerne er udarbejdet af forskellige kulturinstitutioner, hovedsagelig biblioteker.
Formålet er at tilbyde en let tilgængelig information ved planlægningen af arrangementer.